S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v ponoven pregled prejeli predlog Zakona o cestah, ki se nahaja na tej povezavi. V predlogu zakona je upoštevanih nekaj predlogov in pripomb, ki smo jih na ministrstvu posredovali v mesecu aprilu.

Posredovane pripombe Skupnosti občin Slovenije se nahajajo na tej povezavi.

Vaše predloge in pripombe na predlog zakona posredujte do 8. septembra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

< Vse aktualne novice