• Domov
  • Novice
  • Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o športu

Na spletni strani E-demokracija smo zasledili predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o športu, v katerega se dodaja 5.a člen. V novem členu je opredeljen teden športa. Predlog dopolnitve zakona konkretizira uresničevanja javnega interesa in določa, da morajo država in lokalne skupnosti organizirati Teden športa z namenom spodbujanja športne in gibalne dejavnosti na nacionalni in lokalni ravni. Glavni cilj dopolnitve zakona je spodbuditi najširši krog prebivalcev k redni telesni dejavnosti, zato je obveznost naložena tako državi kot lokalnim skupnostim, z namenom, da se bodo aktivnosti organizirale na nacionalni ravni in tudi v vseh lokalnih okoljih ter na ta način dosegle najširši krog prebivalcev.

V Tednu športa se bo primerjalno s Tednom požarne varnosti, ki je določen v Zakonu o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter Tednom solidarnosti in Tednom Rdečega križa, ki sta določena v Zakonu o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10) določilo obvezno plačilo prispevka za opravljeno poštne storitve in storitve v potniškem prometu. Prispevek se bo zbiral v korist Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) za športne in gibalne dejavnosti otrok iz socialno ogroženih družin, za štipendije športnikov in za izobraževanje športnikov. OKS-ZŠZ je v skladu s 41. členom Zakona o športu določen kot krovna športna organizacija v Republiki Sloveniji in povezuje vse nacionalne in občinske športne zveze ter druge športne organizacije.

Za zagotavljanje transparentnosti nad dodeljevanjem javnih sredstev in enakih možnosti konkuriranja na zbrana sredstva je določeno, da mora OKS-ZŠZ zbrana sredstva razdeliti z javnim razpisom.

Celoten predlog si lahko preberete na tej povezavi

Vaše pripombe in predloge nam posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do petka 29. decembra. 

< Vse aktualne novice