• Domov
  • Novice
  • Predlog Zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv)

Obveščamo vas, da je na straneh Državnega zbora objavljen predlog Zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv). S predlogom zakona se ureja institucijo državnega pravobranilstva, njihove pristojnosti in status z večjim poudarkom na preventivni, pogajalski in svetovalni vlogi s ciljem zmanjšati število obravnav na sodiščih. Temeljne rešitve zakona so: ustanovitev državnega odvetništva kot posebnega državnega organa, preimenovanje državnih pravobranilcev v državne odvetnike, ki bodo javni uslužbenci, ustanovitev neodvisne komisije za presojo ustreznosti kandidatov, ustreznejša določitev subjektov zastopanja, krepitev svetovalne funkcije, podrobnejša opredelitev postopka mirne rešitve spora, ustreznejša ureditev zastopanja pred tujimi in mednarodnimi sodišči in arbitražami, krepitev avtonomije državnih odvetnikov, zagotavljanje javnosti dela, možnost začasne napotitve državnega odvetnika v drug državni organ, disciplinska odgovornost in ustreznejša določitev nadzora nad delovanjem državnega odvetništva.

Vabimo vas, da predlog zakona preučite in nam posredujete vaša mnenja, stališča in pripombe na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 14.2.2017.

< Vse aktualne novice