Skupnost občin Slovenije vas je že seznanila v mesecu maju tega leta, da je Ministrstvo za javno upravo pričelo s pripravo prenovljene uslužbenske zakonodaje. Uveljavitev Zakona o javnih uslužbencih sega v leto 2002 in po vseh letih uporabe zakona v praksi, težavah pri njegovem izvajanju, predvsem tudi v kombinaciji z novim plačnim sistemom od leta 2008 dalje, se zato ugotavlja, da je potrebna ponovna proučitev veljavnega sistema javnih uslužbencev ter njegove spremembe oziroma drugačno urejanje.

V skladu z navedenim vas obveščamo, da je MJU danes objavilo predlog Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-1).

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, predloge in stališča posredujte najkasneje do ponedeljka, 12.10.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice