• Domov
  • Novice
  • Predlog zakona o prijavi prebivališča in zakona o gostinstvu

Državni zbor je 11. aprila 2016  v Poročevalcu objavil predlog Zakona o prijavi prebivališča. Občinski in mestni sveti, županje in župani občin so vabljeni k oddaji mnenja do 11. maja 2016. (Poziv občinskim svetom in županom). Besedilo predloga zakona (PDF – besedilo Predloga zakona o prijavi prebivališča).

Državni zbor je 11. aprila 2016  v Poročevalcu objavil predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gostinstvu.  Besedilo predloga zakona (PDF – besedilo Predloga zakona o spremembah zakona o gostinstvu).

Vlada RS je ob predložitvi obeh zakonskih predlogov predlagala Državnemu zboru, da oba predloga zakonov obravnava na isti seji zaradi nujne vsebinske povezanosti in potrebe po sočasni objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Občine članice SOS vabimo, da pripombe in predloge na eden ali drugi predlog zakona pošljejo do 6. maja 2016 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice