• Domov
  • Novice
  • Predlog Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti

V javni obravnavi je predlog Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki so ga pripravili v Službi vlade za digitalno preobrazbo.

Zakon določa načela spodbujanja digitalne vključenosti, ciljne skupine, načrt in ukrepe spodbujanja digitalne vključenosti ter digitalni bon ’22. Spodbude za dvig digitalnih kompetenc (14. in 15. člen) se bodo izvajale s subvencijami izvajalcem različnih vrst izobraževanj in usposabljanj, namenjenih različnim ciljnim skupinam za pridobitev ali ohranitev različnih ravni digitalnih kompetenc.

Z digitalnim bonom se spodbuja nakup računalniške opreme (18. do 23. člen). Gre za dobroimetje, ki ga upravičenec lahko unovči pri ponudniku blaga, ta pa vrednost unovčenega bona prejme iz državnega proračuna. Namenjen je pridobitvi računalniške opreme za pripadnike ciljnih skupin, ki jih določi vlada, če je na tak način mogoče doseči večjo digitalno vključenost te ciljne skupine.

Vsaki dve leti bo pristojni organ – organ, pristojen za informacijsko družbo – izvedel analizo digitalne vključenosti in na njeni podlagi predlagal vladi sprejetje načrta ukrepov spodbujanja digitalne vključenosti.

Vse podrobnosti najdete v priloženih dokumentih:
ZSDVklj
ZSDVklj_Priloga_1
ZSDVklj_Priloga_2
ZSDVklj_Priloga_3

Pripombe, predloge in mnenja posredujete najkasneje do ponedeljka, 17. 1. 2022 na naslov tina.bastevc@skupnsotobcin.si.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice