• Domov
  • Novice
  • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled prejeli Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah. V skladu s predlaganimi spremembami, se ureja odvoz tovornih vozil na avtocestah in hitrih cestah (odvoz bo opravljal upravljalec oziroma pooblaščenec), uvaja se avtomatski sistem prepoznavanja tovornih vozil (avtomatsko prepoznavanje in tehtanje tovornih vozil) in  ureditev spremljevalnih vozil.

S strani SOS- vas opozarjamo na morebitno spremembo 118. člena v katerem bi se predlagala pooblastila občinskih inšpektorjev. Oziroma se predlaga nov člen s pooblastili za občinskega inšpektorja. V skladu s trenutno zakonodajo se objekt za oglaševanje v varovalnem pasu občinske ceste ne more odstraniti s strani občinskega inšpektorja, se lahko lastnika kaznuje le z globo.

Celoten predlog si lahko preberete na tej povezavi.

Vaše pripombe in predloge nam posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do srede 19. aprila 2017.

< Vse aktualne novice