• Domov
  • Novice
  • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

Skupnost občin Slovenije je s strani MJU prejela pripravljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Poglavitni cilj predlaganega zakona je implementacija določb Direktive 2013/37/EU o spremembi Direktive 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja. Nudenje podatkov za ponovno uporabo pomeni, da se javnost s podatki ne le seznani, temveč da ima možnost surove podatke javnega sektorja tudi nadalje obdelati in analizirati, kar lahko pripomore ne le h gospodarski rasti, spodbuditvi inovacij in ustvarjanju novih delovnih mest temveč tudi h krepitvi participativne demokracije, preglednosti, odgovornosti in večji učinkovitosti javnega sektorja. Spremembe direktive iz 2013 naj bi še dodatno spodbudile ponovno uporabo podatkov javnega sektorja, ki je bila v RS omogočena prvič leta 2005 z implementacijo določb Direktive 2003/98/ES s spremembami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-A).

Cilj zakona je skladno z določbami Direktive spremeniti tudi pravila za zaračunavanje ponovne uporabe informacij ter na področju kulture v režim ponovne uporabe vključiti tudi muzeje, knjižnice in arhive. Namen je dodatno spodbuditi proaktivno spletno objavo prosto-dostopnih baz podatkov v odprtih, strojno-berljivih formatih.

V prilogi gradiva je dodan tudi vprašalnik glede ponovne uporabe po ZDIJZ za organe javnega sektorja, katerega namen je dodatno analizirati obstoječe stanje na področju ponovne uporabe podatkov javnega sektorja. Pričakuje se, da povratne informacije preko vprašalnika podajo predvsem tisti organi (javni zavodi, agencije itd), ki iz ponovne uporabe pridobivajo znaten del prihodka in za katere bi uveljavitev splošnega pravila o zaračunavanju zgolj mejnih stroškov pomenila finančne posledice.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaša stališča oziroma pripombe in izpolnjen vprašalnik posredujete najkasneje do četrtka, 14. maja 2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice