• Domov
  • Novice
  • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je bil v medresorsko usklajevanje dan Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije.

S predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije, ki spreminja in dopolnjuje 6 členov Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI), želi Ministrstvo za okolje in prostor zadostiti zahtevam Evropske komisije iz poizvedovalnega postopka EU PILOT 4472/13/ ENVI oziroma bo izvedena uskladitev s pravnim redom Evropske skupnosti glede pravilnega in popolnega prenosa Direktive INSPIRE v pravni red Republike Slovenije.

Besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in mnenje posredujete najkasneje do ponedeljka, 15.6.2015 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice