• Domov
  • Novice
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019

Objavljamo besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019.

Poglavitne rešitve predlaganega zakona se nanašajo predvsem na:

  • določitev pravne podlage, po kateri se bodo tiste spremembe, nastale pri poslih povezanih z uravnavanjem obrestnih tveganj dolga državnega proračuna, ki se odražajo samo v spremenjenih obrestnih merah, evidentirale le na kontih bilance stanja;
  • vzpostavitev delovanja proračunskega sklada iz katerega se bo financiral razvoj nevladnih organizacij;
  • določitev izjeme pri prevzemanju večletnih obveznosti, ki bo Ministrstvu za obrambo v bodoče omogočala opremljanje z najpomembnejšimi razvojnimi programi Slovenske vojske, opredeljenimi v dolgoročnih in srednjeročnih razvojno usmerjevalnih planskih dokumentih;
  • vzpostavitev ustrezne pravne podlage za upravljanje s tistimi kapitalskimi naložbami, s katerimi ne upravlja Slovenski državni holding, d.d.;
  • občinam se zaradi določitve povprečnine omogoča pripravo proračunov na realnih predpostavkah;
  • določa se letni dodatek za upokojence;
  • določajo se ukrepi, ki zmanjšujejo izdatke proračuna posledično pa pripomorejo k zasledovanju fiskalnih ciljev Republike Slovenije.

Vaše predloge nam lahko posredujete najkasneje do petka, 7. 12. 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice