• Domov
  • Novice
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v državnozborski proceduri Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi. Cilji Zakona o spremembah in dopolnitvah ZLS je odprava neustavnosti glede možnosti pridobitve lastnosti reprezentativnosti združenja, ki jo je ugotovilo Ustavno sodišče RS z odločbo št. U-I-150/15-25 dne 10. 11. 2016. Prav tako je cilj okrepiti vlogo ožjih delov občin s širitvijo nabora nalog, ki jih na svete ožjih delov občin prenesejo občine. Cilj zakona je tudi poenostavitev postopkov ustanavljanja institucionalne oblike medobčinskega sodelovanja in spodbuditev občin k prenosu nalog na zvezo. Cilj zakona je spodbuditi uporabo participativnega proračuna kot instrumenta sodelovanja prebivalcev pri odločanju. Hkrati je cilj uskladitev z drugimi predpisi, s katerimi je v neskladju. Gre za predpise, ki urejajo sistem javnih uslužbencev, stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, referendum in ljudsko iniciativo ter predpisoma, ki urejata splošni upravni postopek in državno odvetništvo.

Besedilo si lahko preberete TUKAJ.

Vaše pripombe in stališča nam lahko posredujete najkasneje do petka, 19. 1. 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice