• Domov
  • Novice
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi

Na pobudo poslancev in poslank je bil v državno zborsko obravnavo vložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi Skupnost občin Slovenije je prejela poziv za posredovanje mnenja k predlogu, zato vas naprošamo, da predlog zakona pregledate in podate morebitne pripombe.

Vsebina predloga:

  • institut odpoklic župana
  • prenehanje mandata županu, podžupanu in članu občinskega sveta (če mu je odvzeta poslovna sposobnost, če je pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,…);
  • odprava administrativnih ovir in približevanje načina izvedbe referenduma za odpoklic župana občanom oziroma volivcem, ki lahko dajo podporo zahtevi za razpis referenduma tudi preko enotnega državnega portala e-upava ter
  • možnost pridobitve statusa reprezentativnosti tudi mestnim občinam (združenju več kot polovice mestnih občin).

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, mnenja in stališča posredujete najkasneje do ponedeljka, 25. maja 2015 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice