• Domov
  • Novice
  • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu v javni razpravi

Obveščamo vas, da je v javni razpravi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu.

Z zakonom se model »podaljševanja« koncesijskih pogodb iz leta 2004 prekinja na način, da se podelijo nove koncesijske pogodbe na podlagi javno objavljenega razpisa. Na podlagi spremembe zakonodaje se zagotovi pravna osnova za podaljšanje koncesij najkasneje do 2.12.2019. V izogib nejasnostim se v predlogu zakona uskladijo kriteriji za podeljevanje subvencij iz naslova statusa vlagatelja. Zakonodaja se spreminja tudi v delu, ki se nanaša na avtotaksi prevoze. Želi se odpraviti kontradiktornost dosedanjega načina izdajanja licence za opravljanje taksi prevoza in izdajanje dovoljenja za izvajanje tovrstnih prevozov s strani lokalne skupnosti – lokalna skupnost se bo po predlogu zakona v okviru potreb lokalnega prebivalstva odločila za število potrebnih koncesij. Zakonodajalec predpisuje minimalno eno koncesijo na 5.000 prebivalcev iz razloga, da se ne bi ustvarjali monopoli. Največja občina s 300.000 prebivalci mora tako izdati najmanj 60 koncesij, lahko pa jih izda več, gospodarski subjekti se namreč sami odločajo, s koliko vozili bodo izvajali svojo koncesijo, oziroma omejitev števila vozil na posamezno koncesijo bo po novem v pristojnosti predpisa občine. V kolikor pa se bo gospodarska javna služba lokalnega pomena izvaja v okviru gospodarske javne službe pa bo lokalna skupnost le to ustanovila ali poverila pravnemu subjektu, ki izvaja gospodarske javne službe lokalnega pomena, da opravlja to dejavnost.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do 20.8.2015.

< Vse aktualne novice