• Domov
  • Novice
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1A)
Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Državni zbor oddal Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji v mnenje občinskim svetom ter županjam in županom občin in mestnih občin.
Predlog poslancev vključuje spremembe 1. člena (dodaja se pojem sintska skupnost), 6. člena (uvaja tripartitno, po številu članov neomejeno sestavo vladnega posebnega delovnega telesa), 10. in 11. člena (sestava, naloge, statut in poslovnik Sveta romske skupnosti) ter 5. člena. Spreminja se dikcija 5. člena, ki jasneje določa pristojnosti občin in države pri zagotavljanju ustreznih bivalnih razmer pripadnikom romske skupnosti.Predlaga se uvedbo novega člena 5. a, ki ureja nadomestno ukrepanje države v primeru neizvajanja izvirne pristojnosti občin, na območju katerih so naselja oziroma deli naselij z večinsko romskih prebivalstvom.
 
Ker so spremembe in dopolnitve zakona manj zahtevne, so vlagatelji predlagali skrajšan postopek obravnave. Vljudno vas prosimo, da nam morebitne pripombe posredujete do vključno petka, 10. avgusta 2015, na naslov info@skupnostobcin.si .
< Vse aktualne novice