• Domov
 • Novice
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1C)

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za pravosodje prejela delovno gradivo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1C). V zakonu je predlagana dopolnitev prvega odstavka 10. člena Zakona o sodnih taksah, s katero se med subjekte, ki so po zakonu oproščeni plačila sodnih taks, vključujejo tudi posredni proračunski uporabniki, ki so v 100-odstotni lasti občin.

Predlog zakona zasleduje naslednje cilje:

 • odprava ustavne neskladnosti 11. člena ZST-1;
 • poenotenje načina ugotavljanja materialnega položaja strank in njihovih družinskih članov za namen odločanja o taksnih ugodnostih z načinom ugotavljanja materialnega položaja prosilcev za brezplačno pravno pomoč in za pravice iz javnih sredstev s področja socialnega varstva;
 • strankam prijaznejši način vlaganja predloga za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks;
 • informatizacija postopka ugotavljanja materialnega položaja strank in njihovih družinskih članov;
 • ustreznejša ureditev postopkov odločanja o taksnih obveznostih in taksnih ugodnostih;
 • uskladitev ZST-1 z relevantnimi procesnimi predpisi;
 • uskladitev višin sodnih taks s stroški posameznih sodnih postopkov oziroma opravil;
 • učinkovitejša izterjava neplačanih sodnih taks;
 • znižanje stroškov občin pri izvajanju njihovih z zakonom določenih nalog;
 • odprava nekaterih pomanjkljivosti ali nejasnosti veljavnega besedila zakona.

Prosimo vas, da nam vaše mnenje in pripombe k predlogu posredujete do petka, 16. oktobra 2015 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice