• Domov
  • Novice
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZIPRS za leti 2014 in 2015

V državno zborsko obravnavo je bil s strani Vlade vložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015.

S predlaganim zakonom se :

  • podrobneje ureja poraba sredstev kohezijske politike,
  • določa podlage na katerih je izplačilo sredstev  kohezijske politike iz državnega proračuna dopustno,
  • določa več pristojnosti organu za upravljanje,
  • črta prepoved po kateri organ za upravljanje ni smel samostojno odločati o prerazporeditvah pravic na plačne konte različnih proračunskih uporabnikov,
  • določa nova višina zneska, do katere v utemeljenih primeri ni potrebno uvesti postopka izterjave,…

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge k predlaganim spremembam posredujete do ponedeljka, 25.5.2015 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Uradni list: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-E)

< Vse aktualne novice