• Domov
  • Novice
  • Predlog zakona o ureditvi lastništva javnih cest

S strani državnega zbora smo prejeli v pregled Predlog zakona o ureditvi lastništva javnih cest, ki si ga lahko pogledate na tej povezavi.

 

S predlogom zakona se rešuje problematika 23.000 km neodmerjenih in zemljiškoknjižno neurejenih kategoriziranih cest. Predlog zakona omogoča, da se sistemsko sanira pravni položaj, ko država in občine že desetletja zagotavljajo in vzdržujejo javne ceste, ki jim zemljiškoknjižni lastniki zemljišč vse do danes niso nasprotovali, čeprav so zgrajene po zemljiščih, ki so formalno vpisana na posameznike in ne na Republiko Slovenijo ali občine.

Predlog zakona ureja postopke za ureditev lastniških razmerij na nepremičninah, na katerih so zgrajene javne ceste, javne poti in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet (v nadaljevanju: javne ceste), ki so kot takšne določene na državni ravni z uredbo Vlade oziroma na lokalni ravni z občinskim odlokom. Predlog zakona določa domnevo priposestvovanja, in sicer da se domneva, da je nepremičnina pod cestnim telesom javne ceste v javni lasti, če je na njej več kot 20 let zgrajena javna cesta.

Vaše pripombe in predloge posredujte najkasneje do torka 14. novembra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

< Vse aktualne novice