• Domov
  • Novice
  • Predlog Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na svoji spletni strani objavilo predlog Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja in tako začelo javno razpravo o zakonu. O vsebini zakona bo ministrstvo pripravilo tudi javni posvet, ki bo potekal v torek, 2. 6. 2015, ob 13. uri v prostorih ministrstva.

Bistvena novost predlaganega zakona je povsem nova ureditev zagovornika / zagovornice načela enakosti, ki se preoblikuje v samostojen in neodvisen organ. Statusno bo zagovornik / zagovornica imela položaj direktorja / direktorice vladne službe, pod pristojnostjo predsednika Vlade RS, ki pa mu bo zagotovljena večja samostojnost in neodvisnost kot drugim podobnim vladnim službam. Naslednja bistvena usmeritev predlaganega zakona je spreminjanje oziroma ustvarjanje prakse na področju nediskriminacije. V praksi se je izkazalo, da je področje diskriminacije na eni strani zelo obsežno in raznoliko, na drugi pa obstaja še veliko nerazumevanja glede koncepta diskriminacije, zaradi česar poudarek zakona ni na izrekanju sankcij oziroma glob za prekrške temveč v osveščanju in pomoči pri preprečevanju in odpravljanju diskriminacije. Zaradi tega je zakon okrepil položaj zagovorniku, ki bo spremljal položaj in opozarjal na nepravilnosti in predvidel možnost izdajanja ureditvenih odločb s strani inšpekcij.

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka, 8.6.2015.

< Vse aktualne novice