• Domov
 • Novice
 • Predlog Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti

Ministrstvo za okolje in prostor nam je v mnenje posredovalo osnutek Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Poglavitne novosti, ki jih prinaša novi zakon glede na obstoječega in so posledica novih temeljnih varnostnih standardov na področju varstva pred sevanji, se nanašajo zlasti na:

 • varstvo pred sevanji zaradi naravnih virov sevanja, vključujoč varstvo zaradi radona na delovnih mestih in v bivalnih prostorih ter ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti zaradi gradbenih materialov ter ozaveščanje vseh deležnikov,
 • nadzor predmetov splošne rabe s stališča varstva pred sevanji,
 • upravljanje s kontaminiranimi območji, ki jih ni mogoče očistiti,
 • jasno ločevanje med obstoječo in načrtovano izpostavljenostjo ter izpostavljenostjo med izrednim dogodkom,
 • sodelovanje in usklajeno ukrepanje vseh držav članic EU v primeru izrednega dogodka,
 • izenačenje vrednosti za izvzetje in odpravo nadzora nad radioaktivnimi snovmi in
 • vključenost medicinskih fizikov v izvedbo radioloških posegov, ki povzročajo višje izpostavljenosti pacientov,
 • specializacija iz medicinske fizike,
 • zahteve za ugotavljanje in preverjanje upravičenost medicinskih radioloških posegov,
 • ocenjevanje izpostavljenosti pacientov glede na starost in spol,
 • zahteve za poročanje upravnim organom v primeru nenamerne ali naključne izpostavljenosti v zdravstvene namene,
 • zahteva, da izvid radiološkega posega vsebuje podatek, potreben za oceno doze.

Pripombe in predloge za spremembo zakona posredujte na naslov miha.mohr@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 23. marca.2017. 

< Vse aktualne novice