Skupnost občin Slovenije vas seznanja, da sta v javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah.

Besedilo predlogov najdete na sledečih povezavah:

1. predlog ZLS
2. predlog ZLV

Vaše komentarje in pripombe nam posredujte najkasneje do četrtka, 29.6.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice