• Domov
  • Novice
  • Predlogi ključnih sprememb – obratovalni čas gostincev

Na MGRT so začeli s postopkom priprave sprememb Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost. Z namenom zbiranja informacij ključnih deležnikov, podajanja predlogov sprememb in razprave o možnih predlogih sprememb, je potekal včeraj 4. 7. 2019 sestanek pri sklicateljih, na MGRT.
Predstavnica MGRT je predstavila ozadje in razloge. Prejeli so več pozivov občin in gostinskih obratov k spremembam tega pravilnika, ki je v zadnjih nekaj letih terjal več kot 500 postopkov tržnega inšpektorata, če ne omenjamo sploh postopkov v občinah, še posebej ob koncu leta. Pravilnik je star in postal je administrativno obremenjujoč.
Na ministrstvu so zato pripravili in predstavili predloge ključnih sprememb, ki jih lahko strnemo v 3 točke:

  1. Gostinci ne prijavljajo več razpored obratovalnega časa občinam. Informacije o delovnem času gostinci objavijo na spletu ali na vidnem mestu pred lokalom.
  2. Vsi gostinski obrati, z izjemo tistih v stanovanjskih naselji, imajo lahko odpiralni čas od 0-24.
  3. Gostinski obrati v stanovanjskih naseljih imajo lahko odpiralni čas od 6-22. Občine lahko glede na svoje razvojne prioritete z odlokom določijo območja stanovanjskih naselij, ki ta čas podaljša.

Predstavljena je bila tudi smernica novega predloga ZGos-a in sicer:

  • Gostinski obrati se delijo le na obrate za pripravo hrane in zgolj strežbo pijač, saj potrebe po delitvi na slaščičarne, bistroje, okrepčevalnice itd. ni več.

Na sestanku je potekala živahna razprava s številnimi primeri iz praks različnih lokalnih okolij. Prisotni so bili predstavnice in predstavniki MGRT,  SOS, Občine Piran, MO Novo mesto, TIRS, MOP – področje hrupa, OZS, Gostilna Mihevc in GZS. Na ministrstvu bodo v kratkem pripravili besedilo predloga sprememb pravilnika in odprli posvetovanje z deležniki. SOS bo predlog obravnaval s Komisijo za turizem in Komisijo za občinsko inšpekcijo ter z občinami.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice