• Domov
  • Novice
  • Predsednik mreže NALAS postal slovenski župan, Darko Fras

Brdo, 18. april 2018 – v kongresnem centru Brdo se je danes sestalo več kot 70 predstavnikov lokalnih oblasti in njihovih reprezentativnih združenj iz celotne Jugovzhodne Evrope. Na 13. generalni skupščini Mreže združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS) je vodenje organizacije po rotacijskem sistemu za dobo enega leta prevzel slovenski župan Darko Fras, župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. »Prepričan sem, da predsednik ni nič brez povezanosti ekipe NALAS, močnih članskih združenj, njihovih predsednikov ter osebja v posameznih sekretariatih”, je po inavguraciji dejal župan Fras. “Zavedam se, da obstaja veliko odprtih vprašanj, vendar po preteklih izkušnjah v mreži lahko danes upravičeno trdim, da mrežno povezovanje in izmenjava izkušenj ustvarita odlično priložnost in podstat za razreševanje teh vprašanj in izzivov«, je še dejal ob svoji inavguraciji.

Ključni govorci na generalni skupščini so bili tudi g. Mićo Mićić, župan mesta Bijeljina in sedanji predsednik NALAS, njena ekscelenca Sybille Suter Tejada, veleposlanica Švice v Makedoniji, dr. Franz Schausberger, posebni svetovalec komisarja Hahna ter gospa Breda Pečan, podpredsednica Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope.

Gospa Sybille Suter Tejada, veleposlanica Švice v Makedoniji je dejala: “Za Švico je decentralizacija eden od glavnih stebrov demokracije in močno podpiramo proces decentralizacije v jugovzhodni Evropi ter drugih delih sveta. NALAS vidimo kot pomembnega strateškega partnerja pri krepitvi močnih lokalnih združenj v jugovzhodni Evropi, ki so po našem mnenju najpomembnejši spodbujevalci in varovanci lokalne demokracije. Zato z veseljem sporočam, da je Švica dala podporo novemu strateškemu načrtu NALAS, ki določa prednostne naloge nacionalnih združenj v smislu spodbujanja lokalnega gospodarskega razvoja in izgradnje odpornih skupnosti.«

Dr. Schausberger je spregovoril o pomembni vlogi NALAS pri zastopanju lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope in izrazil pohvalo za tozadevni prispevek NALAS v imenu Evropske komisije in Odbora regij. “Vloga regionalnih in lokalnih oblasti je zelo pomembna, saj je široko javno podporo za širitev EU mogoče doseči le, če je informirana celotna družba, vsak posamezni državljan. Da bi to bilo sploh mogoče, potrebujemo lokalne oblasti in najprej in predvsem župane”, je dejal dr. Schausberger.

»Moje sodelovanje z mrežo NALAS je postalo kar tradicija, prav tako dolgotrajna podpora Kongresa mreži NALAS in njuno tesno sodelovanje”, je dejala gospa Breda Pečan. “Kongres je vedno podpiral in bo še naprej podpiral poslanstvo mreže NALAS. Želimo si, da nadaljujete s to potjo in se še naprej uspešno spopadate z današnjimi izzivi, saj ste se uspešno odzivali že na probleme iz preteklosti. Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope vam bo še naprej stal ob strani”, je zaključila gospa Pečan.

Delegati, med njimi s slovenske strani tudi župan Občine Ajdovščina, Tadej Beočanin, so sprejeli poročilo o delu mreže NALAS v letu 2017 in delovni načrt za leto 2018 ter razpravljali o političnih vprašanjih, povezanih s strategijo širitve EU, zastopanostjo NALAS v evropskih organizacijah in vlogo zagovornikov ter vlogo lokalnih oblasti v begunski krizi in ob migracijah.

< Vse aktualne novice