• Domov
  • Novice
  • Predsednik SOS na posvetovalnem odboru za podnebno politiko pri predsedniku države

Predsednik države Borut Pahor je 29. junija s člani svojega stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pripravil soočenje stališč o noveli zakona o vodah, o kateri bodo volivci 11. julija odločali na referendumu. Poudarek je bil na spremembi 37. člena, ki opredeljuje posege na vodno in priobalno zemljišče.

Posvetovalni odbor Boruta Pahorja za podnebno politiko je že marca, pred sprejemom novele v državnem zboru, opozoril , da bodo podnebne spremembe tudi v Sloveniji vplivale na razpoložljivost in kakovost vodnih virov. Zato je treba sprejemati predpise, ki prispevajo k boljšemu upravljanju in trajnostni zaščiti vodnih virov. Poudaril je, da se tako pomembnega vprašanja ne sme urejati po hitrem postopku. Vlado in državni zbor so takrat člani odbora pozvali , da pri sprejemanju novele zakona o vodah na prvo mesto postavita pravico do pitne vode ter v največji možni meri zaščitita vodovarstvena območja in s tem vire pitne vode pred onesnaženjem z nevarnimi snovmi oziroma da s spremembo zakona ne povečujeta tveganja za takšno onesnaževanje. 29. junija so pri predsedniku republike stališča o noveli zakona o vodah soočili tako zagovorniki kot nasprotniki novele – med njimi Barbara Čenčur Curk, Lidija Globevnik, minister Andrej Vizjak, direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer , Tomaž Krištof, Uroš Macerl ter predsednik Skupnosti občin Slovenije Peter Misja.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije je zatrdil, da župani ob jezerih in gramoznicah »gotovo ne želimo trgovskih centrov in umazane industrije«. Pohvalil je krepitev razprave o vodah in menil, da so spremembe zakona o vodah nujne, zlasti z vidika zagotavljanja dodatnih sredstev. Sicer pa se je zavzel za sodelovanje v zgodnejših fazah postopka. Posnetek dogodka je dostopen tukaj.

< Vse aktualne novice