• Domov
  • Novice
  • Predsednik SOS na posvetu o pokrajinah v Sloveniji

Dne 14. 5. 2020 je v Državnem svetu RS potekal posvet strokovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje. Na posvetu je več kot 50 udeležencev v živo ali na daljavo razpravljalo o vsebini nalog, ki se bodo prenesle v pristojnost pokrajin in o nadaljnjih aktivnostih strokovne skupine pri pripravi osnutka pokrajinske zakonodaje.

Predsednik SOS, dr. Aleksander Jevšek je na posvetu izpostavil veliko zadovoljstvo, da se proces ustanavljanja pokrajin, kljub epidemiji razglašeni zaradi virusa, nadaljuje in se s tem kaže neka državotvornost. Projekt bi lahko bil vzor drugim projektom, ki včasih zastanejo, zaradi menjave politične oblasti. Projekt je pomemben zaradi tega, ker je prišel od spodaj navzgor, torej na pobude županj in županov. Poudaril je, da smo sedaj pred ključnim vprašanjem tega projekta, in sicer kako bo potekalo financiranje pokrajin, dejstvo namreč je, da morajo pokrajine imeti svoj vir financiranja in da je smisel ustanavljanja pokrajin ustanovitev razvojnih pokrajin. Skupnost občin Slovenije je kot partner v ta proces aktivno vključena in bo tudi v prihodnje.

Naslednji korak pri ustanavljanju pokrajin je, da pristojna ministrstva do junija 2020 pripravijo oceno finančnih posledic prenosa nalog v pristojnosti pokrajin, ki jih potrebuje strokovna skupina za dokončno pripravo predlogov pokrajinske zakonodaje. S predlogi zakonov glede financiranja in nalog pokrajin bodo občine seznanjene konec junija 2020, pripombe nanj pa bo potrebno podati do oktobra 2020.

Posvet si lahko ogledate na spletni strani Državnega sveta RS, objavljen tukaj.

< Vse aktualne novice