• Domov
  • Novice
  • Z ministrom o novem predlogu Zakona o varstvu okolja

V četrtek 19. avgusta sta se predsednik Skupnosti občin Slovenije Peter Misja ter predsednik Komisije za gospodarske javne službe Marko Rupar udeležila sestanka z Ministrom za okolje in prostor na temo predloga Zakona o varstvu okolja (ZVO-2a). Na sestanku sta predstavnika SOS pozdravila ureditev proizvajalčeve razširjene odgovornosti v skladu s katero bodo proizvajalci krili celotne stroške ločenega zbiranja ter odvoza embalaže. Občanke in občani bodo tako imeli nižje stroške v primeri ustreznega ločevanja, medtem ko sedaj nosijo delne stroške za ločeno zbiranje odpadkov.

V nadaljevanju je bilo dogovorjeno, da bodo lokalne skupnosti vključene v pripravo podzakonskih aktov, saj bodo tam opredeljeni oziroma določeni enotni standard ločevanja odpadkov v vseh občinah po smislu (ločuj in varčuj). Kot drugo sta predstavnika SOS opozorila na natančna določila glede zahtev po ločenem vodenju stroškov izvajalcev gospodarskih javnih služb.

Minister za okolje in prostor je podprl pripombe predstavnikov SOS, da se med zakonska določila vključi globa za posameznika v primeru nedovoljenega odlaganja odpadkov,  da se uredi državni nadzor v primeru nedovoljeno odloženih odpadkov na zasebnih zemljiščih. Prav tako je bil podprt predlog, da se bo sanacijo naložilo povzročitelju v kolikor se bo pred sanacijo ugotovilo kršitelja.

< Vse aktualne novice