• Domov
  • Novice
  • Predsedstvo SOS na 3. seji o financiranju občin

Danes, 20. 8. 2019 je v Občini Podčetrtek potekala 3. seja predsedstva Skupnost občin Slovenije. Županje in župani so obravnavali predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1D), predlog Zakona o zmanjšanju stroškov občin, problematiko posledic naravnih ujm, problematiko cestne obremenjenosti občin s tovornim prometom in prejeli informacijo o pripravi pokrajinske zakonodaje.

V mesecu juliju je Ministrstvo za javno upravo objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1D). S predlogom se spreminja formula za izračun primerne porabe, ki zgolj prerazporeja uteži in s tem finančna sredstva med občinami, medtem ko prepotrebnih dodatnih finančnih sredstev za resnično decentralizacijo Slovenije ne zagotavlja. Ugotavlja se, da je predlog spremembe formule za izračun primerne porabe občin v predlogu zakona pripravljen brez ustreznih izračunov finančnih posledic za občine. SOS je pripravila izračune finančnih posledic predlagane spremenjene formule za vsako posamično občino. Podatki so pokazali, da bi predlagane spremembe povzročile več anomalij, kot pa bi jih rešile. Ključnih razlogov za nezadovoljstvo in razlike med občinami pa večinoma niti ne bi odpravila. Predsedstvo SOS je na to temo sprejelo naslednje sklepe:

  1. Predsedstvo SOS nasprotuje predlogu spremembe formule za izračun primerne porabe, saj očitno zgolj prerazporeja sredstva med občinam. Takšno ad hoc spreminjanje formule ni sprejemljivo in ne rešuje ključnih problemov financiranja različnih skupin občin.
  2. Država mora zagotoviti potrebna  finančna sredstva vsem občinam za pokritje vseh zakonskih nalog, ki so jih dolžne izvajati. Sistem izračunane primerne porabe vsem občinam tega sedaj ne zagotavlja.
  3. Predsedstvo SOS zahteva, da se sredstva za pokritje dviga plač, ki so posledica dogovora vlade s sindikati javnega sektorja, zagotovijo ločeno in nikakor ne skozi povprečnino.

Člani so obravnavali tudi predlog Zakona o zmanjšanju stroškov občin, ki je prav tako v obravnavi, in ugotavljajo, da se bodo dejanski finančni učinki oz. prihranki lahko upoštevali, ko bo do njih prišlo oz. šele ko bo zakon sprejet in pričel veljati.

Županje in župani so v nadaljevanju razpravljali o problematiki posledic naravnih ujm in povračilu nastale škode v zvezi s tem ter zahtevajo, da se zakonodaja na tem področju urgentno spremeni. Saj prejete odškodnine ne pokrijejo dejanske škode, ki nastane zaradi naravnih nesreč. Predmetna zakonodaja se naj uvrsti na seznam predpisov, ki jih obravnava delovna skupina za znižanje stroškov občinam.

Predsedstvo SOS se je seznanilo tudi  s problematiko cestne obremenjenosti občin s tovornim prometom in v zvezi s tem sprejelo stališče, da se promet težkih tovornih vozil ne sme odvijati po cestah, ki potekajo znotraj naselij, in da bi moralo veljati pravilo, da bi težka tovorna vozila za daljinske vožnje uporabljala zgolj omrežje AC/HC. Izjema bi veljala zgolj za lokalni promet.

Članice in člani predsedstva SOS so na seji prejeli tudi informacijo o aktivnostih glede pokrajinske zakonodaje in naslednjih korakih na tem področju, ki se bodo odvili v prihajajočih mesecih.

< Vse aktualne novice