• Domov
  • Novice
  • Predstavili smo natečaj branju prijazna občina za leto 2019

Na Ministrstvu za kulturo RS je 25. marca potekala predstavitev natečaja in kriterijev natečaja Branju prijazna občina 2019, ki smo ga tretje leto zapored razpisale Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo RS. Hkrati sta prisotnim občinam Mestna občina Celje in Občina Vrhnika predstavili svoje dobre prakse, zaradi katere sta pridobili naziv v preteklem letu. Na natečaju, ki je nastal z namenom spodbuditi občine k pripravi in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture, se bodo občine lahko do 30. oktobra 2019 potegovale za naziv ″Branju prijazna občina″. Projekt branju prijazna občina je v letošnjem letu podprla priznana novinarka, voditeljica in avtorka, Mojca Širok.  Vesna Horžen, predsednica Združenja splošnih knjižnic in vodja komisije za oceno prijav je poudarila, da ima projekt vidne rezultate. Občine, ki so naziv pridobile, so nanj ponosne in so dobile priznanje za svoje aktivnosti. Tiste, ki pa bi še to rade dokazale, pa  skozi predstavitve dobijo vpogled v dobre prakse in izkušnje pri dvigovanju bralne kulture.

Ob predstavitvi aktivnosti dobrih praks je višja svetovalka za kulturo Mestne občine Celje, Tanja Oprešnik, povedala, da   je namen projekta koristen, saj gre za promocijo dobrih praks, ki jih za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture izvajajo občine. V okviru prijave so sami ugotovili, da v Mestni občini Celje poteka cela vrsta projektov in aktivnosti, preko katerih je izkazana široka družbena odgovornost do branja kot vrednote.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani SOS (tukaj), za vprašanja v zvezi s prijavo pa smo vam na razpolago v sekretariatu SOS na telefonski številki 02 234 15 05 (kontaktna oseba Barbara Horvat).

< Vse aktualne novice