• Domov
  • Novice
  • Predstavitev izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje

V petek, 23. 6. 2017 je na ARSO potekala javna predstavitev izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje. Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor so predstavili končne izsledke naloge »Osnutek izhodišč za prenovo  stanovanjske zakonodaje po posameznih področjih«, predstavitve pa se je udeležila tudi državna sekretarka Lidija Stebernak. Uvodoma je izpostavila, da imamo v Sloveniji 90% stanovanj v lasti (lastniških), med tem ko je glavna usmeritev nove stanovanjske politike zagotovitev najemnih javnih stanovanj, ter povedala, da je osnutek Stanovanjske zakonodaje predviden konec leta 2017.

Projekte Stanovanjskega sklada RS je predstavil mag. Črtomir Remec, ter poudaril, da je namen sklada predvsem zagotoviti nova javna najemna stanovanja.

Mag. Anton Kožar je govoril o prehodu iz neprofitnih najemnin na stroškovne najemnine in sistemski ureditvi virov financiranja stanovanjske oskrbe. Spodbujanje nepremičninskega trga bodo zagotovili preko nepremičninskega davka, stanovanjskega dodatka, predkupne pravice Stanovanjskega sklada RS, s hitrejšim reševanjem najemnih sporov,… Prav tako je izpostavil pomembnost sistemskega financiranja in možnosti financiranja stanovanjskega oskrbe z nepremičninskim davkom, kapitalskim dobičkom in davkom od najemnin. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje kako rešiti stanovanjski primanjkljaj oziroma kvantitativni primanjkljaj javnih najemnih stanovanj.

V nadaljevanju je Franci Gerbec predstavil »Upravljanje stavb v etažni lastnini«. Pomembni odprti vprašanji še vedno ostajata stanovanjski dodatek in stroškovna najemnina. Zastavljeno je bilo vprašanje kako bodo zagotovljena sredstva za stanovanjski dodatek. Tega bi naj zagotavljala država in občine. Na tem mestu je bilo opozorjeno, da če bo potrebno sredstva zagotoviti že prihodnje leto, bi to pomenilo za občine povečane izdatke in problem kako zagotoviti tekoča sredstva v proračunu.

Na koncu je prof. dr. Lojze Ude predstavil še ureditev stanovanjskih najemnih razmerij, izhodišča za spremembe, predlog, da se za reševanje sporov iz stanovanjskih razmerij ustanovijo stanovanjske arbitraže,…
Do vseh gradiv s predstavitve lahko dostopate na tej povezavi.

< Vse aktualne novice