• Domov
  • Novice
  • Predstavitev metodologije za evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture

V četrtek, 21. septembra, je v prostorih Ministrstva za infrastrukturo potekala predstavitev metodologije za evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture, ki so jo navzoči pozdravili kot zelo uporabno pridobitev za občine.

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so izpostavili, da osnutek Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture nalaga občinam nove naloge, evidentiranje bo za občine namreč predstavljalo dodatne stroške in dodatno delo, zato bi morala država zagotoviti dodatne vire. V kolikor ne bi šlo za dodatne naloge, bi zadostovalo, da bi MZI sprejelo pravilnik, na podlagi katerega bi se evidentiralo nepremičnine po katerih poteka javna cestna infrastruktura.

Predstavniki SOS so izpostavili, da je bistveno, da se bodo zbrani podatki uporabljali samo za evidentiranje javne cestne infrastrukture.

Na koncu sestanka je bilo še izpostavljeno, da so občine v nemogočem položaju ko morajo v postopkih OPN-jev usklajevati namembnost ene parcele z več ministrstvi. Tako so predlagali, da se spremeni Zakon o evidentiranju nepremičnin v delu, da GURS postane usklajevalec različnih rab zemljišč. V praksi se namreč dogaja, da je na eni parceli potok (v pristojnosti ARSO) nad potokom je avtocesta, pod njo državna cesta s podvozom, na ostalih delih parcele pa je kmetijsko zemljišče. Občine morajo tako uporabo ene parcela usklajevati z ARSOm, MZI, DARS-om in MKGP-jem, kar je v praksi nemogoče.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice