• Domov
  • Novice
  • Predstavitev nove odmere komunalnega prispevka v eGraditvi

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor dne, 20.9.2021 organizirala srečanje z namenom predstavitve nove ureditve oziroma odmere komunalnega prispevka v eGraditvi.

Georgi Bangiev, generalni direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja je uvodoma povedal, da so spremembe odmere komunalnega prispevka posledica digitalizacije. Pripravlja se namreč nov informacijski sistem prostora in okolja oziroma prostorski informacijski sistem (PIS). Spreminja se točka odmere komunalnega prispevka, še vedno pa bodo komunalni prispevek odmerjale občine. Do uvedbe novega elektronskega sistema ostaja sistem enak, šele nato se bo prešlo na nov sistem, tj. plačilo KP pred pričetkom gradnje.

Predstavniki ministrstva so v nadaljevanju predstavili prostorski informacijski sistem (PIS) v delu eGraditev in odgovarjali na vprašanja udeležencev. Predstavniki MOP so prisotne še seznanili, da so predvideni regijski in posamezni seminarji vezani na specifična področja, po sprejemu zakonodaje in podzakonskih aktov.

Nov sistem ureditve komunalnega prispevka bo obravnavala tudi komisija za prostor pri SOS na svoji naslednji seji.

< Vse aktualne novice