Državni zbor je dne 18.11.2015 odločal o vetu Državnega sveta RS vložen zoper novi Zakon o javnem naročanju – ZJN-3, ki ga je zavrnil. To pa pomeni, da je ZJN-3 sprejet in bo pričel veljati z dnem 1.4.2016. Ker ZJN-3 glede na obstoječi zakon prinaša precej novosti, je Skupnost občin Slovenije dne 16.12.2015 organizirala seminar prav na temo teh novosti in novega ZJN-3. Na seminarju sta Milena Basta Trtnik, direktorica družbe Bonorum d.o.o. in mag. Urška Skok Klima, vodja sektorja za sistem javnega naročanja, Direktorata za javno naročanje na MJU, predstavili temeljne pojme ZJN-3 in načela javnega naročanja, postopke javnega naročanja, izjeme od uporabe javnega naročanja, ugotavljanje sposobnosti, mejne vrednosti za uporabo in objave, itd. Udeleženci so pridobili vpogled v rešitve, prednosti in tudi slabosti novega zakona, katerega izvajanje v praksi pa bo šele pokazalo ali uresničuje cilj po poenostavitvi in pospešitvi postopka javnega naročanja kot predviden v Direktivi EU.

Pred osrednjo temo posveta je bil predstavljen tudi projekt GreenS, v katerem sodeluje Skupnost občin Slovenije. Udeleženci so se seznanili s ciljem in namenom projekta. Projekt sledi uresničitvi cilja po dodatni okrepitvi sposobnosti in zmogljivosti javnih organov za varčevanje z energijo in zmanjšanje emisij CO2 in nižanje stroškov z uporabo inovativnih rešitev za zelena javna naročila. Poglavitni namen pa je prispevati k premagovanju ovir pri izvajanju ZeJN.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice