• Domov
  • Novice
  • Predstavitev novih priročnikov Ministrstva za okolje in prostor

V ponedeljek, 22. novembra 2021 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Direktoratom za prostor, graditev in stanovanja ter pripravljavci gradiv organizirala predstavitveni seminar “Nov priročnik Načrtovanje in organizacije gradbene parcele stavbe in novo priporočilo Ozelenitev streh in vertikalnih površin“.

Jernej Červek iz Ministrstva za okolje in prostor (MOP) je slušatelje seznanil z DPR in izpostavil pripravo prostorskih aktov. V nadaljevanju je predstavil zakonsko podlago (Zakon o urejanju prostora ZUreP-2), v okviru katere so na MOP pripravili temeljna pravila urejanja prostora (podrobnejša pravila za načrtovanje; splošne smernice; priporočila, dobre prakse). V nadaljevanju je Matej Nikšič iz Urbanističnega inštituta RS podrobno predstavil priročnik Načrtovanje in organizacija gradbene parcele stavbe in Priporočila za ozelenitev streh in vertikalnih površin. Dodatno je bil predstavljen tudi nov priročnik Javne odprte grajene površine. Peter Ribič iz Biotehničnega centra Naklo ter Tomaž Čufer iz podjetja Humko pa sta s praktičnimi nasveti v nadaljevanju srečanja slušatelje seznanila z dejanskimi priporočili vzpostavitve zelenih streh in vertikalnih ozelenitev. Sledila je razprava, v kateri ni manjkalo tehničnih nasvetov, namigov uporabe najustreznejših rastlinskih vrst in podobno.

Priporočila za prostorsko načrtovanje (priporočila, brošure) so dosegljiva v spletni izdaji TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice