• Domov
  • Novice
  • Predstavitev OP odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

V prostorih Gospodarske zbornice Slovenije je 11. julija 2019 potekala predstavitev Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki sta jo pripravila MOP in Zbornica komunalnega gospodarstva. Ministrstvo za okolje in prostor je predstavilo nove, spremenjene aglomeracije in vzpostavilo primerjavo s prejšnjih operativnim programom, prav tako pa je tudi ocenilo pričakovan strošek z odprtimi zavezami. Predstavniki ministrstva so povedali tudi, da OP vsebuje tudi akcijski program z 20 prednostnimi projekti – prednostni so, ker je EU Sloveniji že poslala opomin zaradi neizpolnjevanja EU direktive in Sloveniji grozi plačevanje precej visoke kazni, če zavez ne izpolni. Najpomembnejši finančni vir za izvedbo teh ukrepov bodo sredstva Kohezijskega sklada v okviru OP za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020. Za sofinanciranje pa zagotovljena tudi lastna udeležba Republike Slovenije v okviru državnega proračuna ter sredstva občinskih proračunov.

Kar zadeva ostalih zavez, ki niso vsebovane v akcijskem načrtu so prav tako predvidena sredstva iz OP EKP 2014 – 2020, občinskih proračunov, nekaj sredstev bi naj zagotovili v novi finančni perspektivni (pogajanja so še v teku tako za obseg svežnja kot za sama področja) ter posojila in druge alternative pri aglomeracijah pod 2000 PE.

Ministrstvo za okolje in prostor je posebej zaprosilo za posredovanje podatkov občin o zgrajeni gospodarski javni infrastrukturi, nekatere občine namreč poročevalske zaveze še niso izpolnile, saj bo na tak način lažje izdelati projekcije za prihodnje obdobje. Prav tako so na ministrstvu izpostavili, da so postavitve aglomeracij sicer zaključene, zato prosijo za posredovanje zgolj tistih pripomb, ki se nanašajo na napake ali potrebne popravke, poimenovanja aglomeracij ipd. MOP je predlog Operativnega programa dalo v javno razpravo, ki bo odprta do sredine avgusta, pripombe za občine članice zbira tudi Skupnost občin Slovenije (glej tukaj).

< Vse aktualne novice