• Domov
  • Novice
  • Predstavitev predloga Uredbe o elektromagnetnem polju v življenjskem okolju

Ministrstvo za okolje in prostor je organiziralo predstavitev Predloga Uredbe o elektromagnetnem polju v življenjskem okolju. Na sami predstavitvi, je bilo omenjeno, da v predlogu uredbe manjka načelo previdnosti, ki določa, da mora lastnik naprave z elektromagnetnim sevanjem pri postavitvi v prvi vrsti upoštevati varnost in zdravje ljudi, ne pa samo ekonomski vidik. Prav tako je bilo izpostavljeno, da se mejne vrednosti v neposeljenem območju dvigujejo, medtem ko v poseljenem območju ostajajo enake. Izpostavljen očitek je bil tudi, da niso jasno določeni viri sevanja. V skladu z novo uredbo je vsaka naprava izven stanovanja vir.

Za občine bo nova uredba prinesla novosti pri umeščanju novih naprav z elektromagnetnim sevanjem (EMS) v prostor. Sem z vidika občin spadajo predvsem novi WIFI oddajniki. Občine oziroma vsak lastnik nove naprave z EMS bodo tako morale pred umeščanjem novih naprav narediti  monitoring trenutnega stanja. V kolikor bo okolje že preobremenjeno, se nove naprave na tej lokaciji ne bo smelo več postaviti. Takšen monitoring bo povzročil dodaten strošek pri namestitvi naprave, bo pa po drugi strani tudi preprečil, da bi sevanje iz več manjših naprav povzročilo prekomerno sevanje na ljudi.

Celoten predlog uredbe in pravilnik si lahko preberete na spodnji povezavi:

Predlog Uredbe o elektromagnetnem polju v življenjskem okolju ter Pravilnik o obratovalnem monitoringu elektromagnetnega polja v življenjskem okolju

V razpravi je bilo očitno, da vsaka stran zagovarja svoje stališče. Tako so predstavniki civilnih iniciativ izpostavljali učinek sevanja na zdravje ter zahtevali veliko nižje dovoljene vrednosti sevanja. Predstavniki ponudnikov pa izpostavljali pomen digitalizacije in umeščanja novih naprav za razvoj okolja. Tako ima MOP izziv, da v predlogu uredbe uskladiti tako zaščito zdravja in okolja, kot omogoči razvoj in napredek družbe.

< Vse aktualne novice