• Domov
  • Novice
  • Predstavitev Predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi

Dne 15. 10. 2021 je na daljavo potekala predstavitev Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, katere so se udeležili predstavnice in predstavniki občin članic SOS.

Alenka Forte, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje je uvodoma izrazila zavedanje, da bo predlog zakona, ki je v državnozborski proceduri, še potrebno amandmirat, a da je sprejem nujen glede na to, da je Slovenija ena izmed držav z najbolj starajočo se družbo. V nadaljevanju sta državna sekretarka Forte in vodja Sektorja za dolgotrajno oskrbo mag. Klavdija Kobal Straus predstavili posamezne ključne rešitve v predlogu. Sprejem zakona naj ne bi nalagal občinam dodatnih nalog in finančnih obveznosti, kot jih imajo že sedaj pri izvajanju socialno varstvenih storitev. Po predlogu se predvideva, da bo storitev dolgotrajne oskrbe na domu v pristojnosti lokalnih skupnosti, dolgotrajna oskrba v instituciji – bivalna enota, oskrbni dom – v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter negovalni domovi v pristojnosti Ministrstva za zdravje. Pravice po zakonu se bodo uveljavljale postopoma, do leta 2025 se bo doreklo tudi financiranje, in sicer s sprejemom Zakona o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Do takrat se bo razlika od obstoječih virov sredstev in potrebnih sredstev pokrivala iz državnega proračuna. Predstavnici ministrstva sta poudarili, da se z dolgotrajno oskrbo ne ruši obstoječi sistem.

Prva predstavitev zakona na Državnem zboru bi naj bila že v tem mesecu, na SOS bomo še naprej spremljali potek sprejemanja zakona in o tem obveščali občine članice SOS.

< Vse aktualne novice