• Domov
  • Novice
  • Predstavljen koncept nove ureditve taksi prevozov

V sredo, 16. 12. 2015 je v prostorih Ministrstva za infrastrukturo potekal sestanek s predstavniki vseh treh skupnosti občin, MO Ljubljana in Prometnega inšpektorata RS o konceptu morebitne nove ureditve avtotaksi prevozov.

Ministrstvo je uvodoma poudarilo, da se zavedajo raznolikih potreb občin na področju taksi prevozov, ne glede na to pa so želeli predstavnikom občin predstaviti možne rešitve težav na tem področju, s katerimi se soočajo predvsem večje oz. turistične občine. V te namene si želijo pripraviti novelo zakona za področje avtotaksi prevozov, ki naj bi bila sprejeta v letu 2016.

Koncept, ki si ga je zamislilo ministrstvo, sloni na avtotaksi prevozih kot izbirni gospodarski javni službi občin. Občine, ki bi se odločile za skupno izbirno javno službo bi sprejele skupni odlok in tako oblikovale območje, enotno ceno, oblikovale bi lahko enotni klicni center in se medsebojno dogovorile tudi o barvi vozil. Tako bi bilo mogoče v celotnem območju zagotoviti nadzor nad taksisti preko občinskih inšpekcijskih služb. Taksisti z dovoljenjem za takšno območje bi na celotnem območju lahko potnike tako pobirali kot oddajali, medtem ko bi lahko izven skupnega območja za katerega imajo dovoljenje, smeli potnike le dostavljati, ne pa tudi pobirati. Vzporedno k tem bi še vedno obstajala “državna” taksi služba, vendar le ta, kjer ni oblikovanih izbirnih gospodarskih javnih služb. Občinski inšpektorji bi dobili pooblastila, da lahko kaznujejo tudi takšnega taksista, če opravlja dejavnost na območju izbirne GJS. Končni, dolgoročni cilj ministrstva za infrastrukturo je sicer postopoma doseči ukinitev državnega sistema ter složno delovanje vseh ali večine slovenskih občin znotraj sistema izbirne GJS avtotaksi prevozov.

Da bi lahko lažje preverili pripravljenost oz. zainteresiranost slovenskih občin za predlagan koncept, bo ministrstvo pripravilo vprašalnik, ki ga bomo skupnosti občin posredovala občinam, obenem pa bodo posredovali tudi podatke, kje imajo avtotaksi ponudniki svoje sedeže, da bi občine lažje ocenile smiselnost oblikovanja izbirne GJS. Vprašalnik z izhodišči nove ureditve boste prejeli predvidoma v začetku prihodnjega tedna.

< Vse aktualne novice