• Domov
  • Novice
  • Predstavljena Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

Ministrstvo za okolje je v organizaciji ZKG, SOS, ZOS in ZMOS 21. marca predstavilo Uredbo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (t.i. SUP ureba). Mag. Jana Miklavčič je predstavila potek sprejemanja SUP uredbe v preteklosti in izpostavila, da nekaterih smernic EU še vedno ni in jih čakamo; tako še čakamo na določilo glede vrednosti reciklata plastičnih proizvodih ter smernic glede metodologije za izračun nadomestila za smetenje, SUP uredba pa to ne glede na to ureja že sedaj. Cilj uredbe je sicer zmanjšanje 20% zmanjšanje porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo od leta 2022 do 1. 1. 2026. Uredba prinaša nekaj sprememb glede sestave (količine reciklata) v plastenkah v bodoče – s 1. 1. 2030 mora plastenka vsebovati najmanj 30% reciklata, dodaja pa se tudi določilo, da morajo z letom 2024 plastenke imeti pokrov, ki je pritrjen na vsebnik pijače, saj ti največkrat pristanejo predvsem na morskih obalah.

SUP uredba prinaša tudi novosti za lokalne skupnosti, vsebuje namreč metodologijo za izračun povračila stroškov nastalih zaradi smetenja. Za ugotovitev sestave smeti iz pometkov in košev se bo na podlagi sortirnih analiz ugotovilo sestavo za osem SUP proizvodov, med njimi so tudi tobačni izdelki. Izhaja se iz predpostavke, da se sestava ne bo spreminjala v naslednjih treh letih. Iz deleža, izračunanega iz smeti (sortirne analize) in poročanja proizvajalca se bo izračunalo količino na proizvajalca in na podlagi tega njegov delež plačila dajatve, ki bo pripadala občinam preko shem proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Prav tako bodo morali vsi proizvajalci SUP proizvodov kriti stroške ozaveščanja in promovirati alternative sub proizvodom. Prvič naj se bi povrnitev sorazmernega dela stroškov za SUP proizvode, odvržene v okolje občinam opravila za leto 2023 (zahtevek izstavljen v letu 2024 za preteklo leto), leta 2022 pa bodo opravljene sortirne analize, posebej za koše za smeti in posebej za pometke. Na osnovi tega se bo sporočilo deleže proizvajalcev. Posamezna občina bo po novem izstavila zahtevek za povrnitev stroškov za vsako izmed 8 DROE/shem posebej, vsaka izmed slednjih pa bo prejela 212 zahtevkov.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice