• Domov
  • Novice
  • Predstavljene aktivnosti ministrstev za znižanje stroškov občin

V četrtek, 12. maja je na Ministrstvu za javno upravo potekal sestanek med predstavnicami in predstavniki ministrstev in skupnosti občin v zvezi z aktivnostmi ministrstev za znižanje stroškov delovanja občin oziroma odprave različnih administrativnih ovir, ki bremenijo občine. Na sestanku so bili prisotni Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Alenka Smerkolj, ministrica za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Mateja Vraničar Erman, državna sekretarka na ministrstvu za finance ter številni njihovi sodelavci in sodelavke.

Uvodoma je minister Koprivnikar povedal, da je v zvezi s problematiko delovanja občin in njihovimi pričakovanji, da jih sprejme tudi predsednik vlade govoril tudi z dr. Cerarjem, ki pa je povedal, da se bo z občinami sestal, ko bodo te pripravile predloge, s katerimi bi bilo mogoče zmanjšati stroške njihovega delovanja. Brez konkretnih predlogov, o katerih bi se lahko pogovarjali pa srečanje v tem trenutku ni smiselno. Minister je prav tako povedal, da so ministrstva pripravila povzetke tega kje smo, kar se tiče nižanja stroškov, ministrstvo za finance pa kratek pregled lanskih finančnih tokov v občinah. Predsednik SOS, dr. Ivan Žagar je povedal, da bo treba k problematiki financiranja občin pristopiti celovito in več posegati v sistem parcialno, kot nakazujejo vedno novi in novi poizkusi. Prav tako je opozoril, da je nujno preveriti dostop občin do EU sredstev, saj zaenkrat tega dostopa praktično ni.  Prav tako je povedal, da vseskozi opozarjamo, da bi bilo nujno opraviti pregled projektov iz pretekle finančne perspektive ter oceniti njihovo uspešnost, da bi lahko vedeli, kaj in kako naprej. Bojan Kontič, podpredsednik SOS in predsednik ZMOS je povedal, da je potrebno priti do soglasja, kakšni naj bi bili občinski prihranki, kakšni stroški, saj smo pri tem vsak na svoji strani, kar pa otežuje nadaljnje sodelovanje. Omenil je tudi, da se ponovno višajo stroški občin na številnih področjih – omenil je mrliško pregledne službe. Občine namreč opozarjajo, da so v 3 mesecih porabile toliko sredstev kot v celotnem lanskem letu. Vsi pa so povedali, da so občine prispele do skrajnega roba zmogljivosti in, da takšno nadaljevanje vodi v propadanje tistih segmentov delovanja, ki so za ljudi še kako pomembni. V nadaljevanju je bilo predstavljeno nekaj dodatnih predlogov za nižanje stroškov občinam, opozorjeno na zamude pri spreminjanju zakonodaje, ki bi omogočila nižanje stroškov ter povedano, da naj bi v začetku junija pričeli pogovore o višini povprečnine za leto 2017.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice