• Domov
  • Novice
  • Predstavniki Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti preverjali spoštovanje MELLS

V torek 20. februarja je v Ljubljani potekal sestanek s predstavniki Odbora za monitoring pri Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope (KLRO). Predstavniki KLRO so v Slovenijo prišli preveriti spoštovanje Evropske listine o lokalni samoupravi.

Na torkovem sestanku so jim predstavniki Slovenske delegacije v KLRO (mag. Bernardka Krnc, županja Občine Šmarješke Toplice in Breda Pečan, članica OS Občine Izola), predstavnica SOS (Jasmina Vidmar) ter Predsednik Združenja občin Slovenije predstavili stanje lokalne samouprave v Sloveniji.

V okviru sestanka smo posebej izpostavili vedno slabši položaj občin z vidika finančne avtonomije. Država v zadnjih letih na občine prelaga nove naloge, za katere pa ne zagotovi ustreznih finančnih sredstev. Občine so tako prisiljene financirati prenešene naloge iz lastnih sredstev. Tako so občine v letu 2016 prejele zgolj 80% sredstev za prenesene naloge (razlika med veljavno in izračunano povprečnino). Na spodnjem grafu je razviden razkorak med obveznostmi občin, ter povprečnino (ki bi naj pokrivala te stroške) v primerjavi z letom 2011.

Na sestanku smo bili zelo kritični do odnosa države do občin in do načina pogajanja/sodelovanja z občinami.  Predstavnikom KLRO smo predstavili slabo prakso prenašanja nalog na občine (inšpekcijski nadzor nad enostavnimi objekti, pooblastila redarjev,…), kot tudi zadnji primer vlaganja amandmaja koalicijskih poslancev z direktnimi finančnimi vplivi na občine. Na ta način se izogne vsakemu, v skladu z ustavo “obveznemu”, posvetovanju z občinami oziroma reprezentativnimi združenji.

Predstavnike KLRO je prav tako zanimalo stanje regionalizacije v Sloveniji, kjer se od zadnjega pregleda leta 2010 ni nič spremenilo, ter stanje manjšin. Glede regionalizacije je bilo stališče vseh prisotnih jasno, da se regije potrebujejo. Pri vprašanju manjšin, pa smo izpostavili dobro stanje na področju italijanske in madžarske manjšine, medtem ko je več težav z romi. Občine namreč ne dobijo nobenih sredstev za reševanje težav romske skupnosti.

Na koncu smo povzeli, da stanje lokalne samouprave ni slabo, je pa vsekakor potrebno popraviti odnos države do občin, izboljšati finančno avtonomijo občin in vzpostaviti regije.

Po sestanku s predstavniki reprezentativnih združenj ter slovensko delegacijo v KLRO, so se predstavniki Kongresa odpravili še s predstavniki vlade, ministrom Koprivnikarjem, predsednikom Državnega zbora, Državnega sveta in predsednikom Računskega sodišča.

Na podlagi prejetih informacij, bodo predstavniki Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope pripravili poročilo o spoštovanju Evropske listine lokalne samouprave v Sloveniji.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice