• Domov
  • Novice
  • Predstavniki občin in vlada na tretjem srečanju glede dogovora o povprečnini

V četrtek, 21.9.2017, je v prostorih Ministrstva za finance potekalo tretje srečanje med predstavniki občin in vlade, namenjeno pogajanjem za povprečnino v letih 2018/2019.

Ministrica za finance, mag. Mateja Vraničar Erman je uvodoma predstavila zadnjo ponudbo ministrstva glede določitve povprečnine in investicijskega transfera.

Za leto 2018 je Ministrstvo za finance predlagalo, da se povprečnina določi v višini 548€; občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena zakona, izračunani na podlagi 14. člena zakona, presegajo primerno porabo (POs), ti prihodki nad primerno porabo pripadajo v višini 75% ter, da se zagotavlja občinam v obliki nepovratnih sredstev 3% skupne primerne porabe občin in 2% skupne primerne porabe občin v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračunu države.

Za leto 2019 pa Ministrstvo za finance predlaga, da se povprečnina določi v višini 556€; občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena zakona, izračunani na podlagi 14. člena zakona, presegajo primerno porabo (POs), ti prihodki nad primerno porabo pripadajo v višini 100%, ter da se zagotavlja občinam v obliki nepovratnih sredstev 3% skupne primerne porabe občin in 2% skupne primerne porabe občin v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračunu države.

Predstavniki združenj so izpostavili, da se nahajamo v situaciji, ko je stopnja rasti BDP-ja v Sloveniji med najvišjimi v Evropi, na drugi strani pa se občinam preko novih zakonski predlogov višajo stroški, zato ni mogoče pristati na to, da bi bila povprečnina določena nižje od tiste predpisane z zakonom. Prav tako opozorila ministrstva glede nujnosti upoštevanja fiskalnega pravila občutijo le občine, ne pa država oziroma državni organi.

V nadaljevanju so navzoči pregledali tudi predlagane določbe ZIPRS1819 in ZFO-1C, s katerimi bi realizirali ponudbo ministrstva.

S strani SOS je bilo predlagana sprememba ZIPRS1718, ki bi občinam omogočila predložitev dvoletnih proračunov v sprejem občinskim svetom že v letošnjem letu. V nasprotnem primeru bo poslovanje v začetku leta 2019 potekalo na podlagi sklepov o začasnem financiranju, proračune pa bodo morale občine pripravljati in sprejemati v času priprave zaključnih računov. Prav tako so predstavniki občin ponovno izpostavili neustreznost predlaganih sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin, saj se spremembe uvajajo ponovno brez soglasja in skupnega dogovora z občinami. Ministrica pa je na opozorilo predlagala, da se bi po prvi obravnavi zakona v Državnem zboru ponovno sestali na to temo in skupaj poiskali rešitve za naprej, ter da bo v ZIPRS1819 le določba o višini povprečnine in pravna podlaga za sprejemanje odlokov za NUSZ.

S strani predstavnikov združenj je bilo predlagano, da se bi glede na pomembnost materije, pred dokončno določitvijo višine povprečnine, bilo potrebno sestati s predsednikom Vlade RS.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice