• Domov
  • Novice
  • Predvidene spremembe zakonodaje s področja gradnje objektov in varstva okolja in s tem povezan prenos pooblastil med državno in občinsko inšpekcijo

Komisija občinskih inšpektorjev je obravnvavala predloge gradbenih zakonov, ki predvidevajo prenos novih in obsežnih nalog na občine. Zato se je komisija odločila, da se občine opozori na povečane obveznosti,  ki izhajajo iz novih predlogov gradbene zakonodaje (iz vidika občinskih inšpektorjev). V skldadu s predlogi zakonov se ves nadzor nad enostavnimi objekti, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja prenaša na občine. Tako se bo na občine preneslo cca 70% dela gradbenih inšpektorjev.

V skladu z gradbeno zakonodajo se prav tako občinam predpisuje, da morajo sistemizirat in zasesti v okviru občine ali skupne občinske uprave vsaj 4 nove osebe, saj tako Gradbeni zakon kot Zakon o urejanju prostora občinam nalagata zaposlitev občinskega gradbenega inšpektorja ter zaposlitev še vsaj 3 dodatnih oseb (to je zaposlenega, ki izpolnjujejo pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca, pooblaščenega arhitekta in pooblaščenega geodeta).

Glede na navedeno v dopisu vas pozivamo, da nam posredujete povratno informacijo, zlasti:

  • ali kot občina in delodajalec občinskih inšpekcij želite prevzeti aktivno vlogo pri inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem posegov v prostor, za katere po Gradbenem zakonu ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja,
  • ali soglašate s predvidnim prenosom pooblastil v okviru sprememb gradbene zakonodaje na občinskega gradbenega inšpektorja,
  • ali soglašate s predvidnim prenosom pooblastil v okviru sprememb na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode z državnega inšpektorja za varstvo okolja na občinskega inšpektorja

Dopis Komisije občinskih inšpektorjev si lahko prebetete tukaj.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice