• Domov
  • Novice
  • Prenova Strategije prostorskega razvoja Slovenije

V desetletju po sprejemu Strategije prostorskega razvoja Slovenije – SPRS (2004-2014) so se v Sloveniji, Evropi in svetu še okrepili nekateri že prej prisotni izzivi, kot so velika rast tokov dobrin, energije, informacij, kapitala ter globalizacija z vzponom novih gospodarstev, ki skupaj s kriznimi žarišči, gospodarsko krizo, migracijskimi tokovi in drugimi dejavniki zahtevajo ponovni premislek v slovenskih strateških usmeritvah glede velikih infrastruktur. Ministrstvo za okolje in prostor je v procesu priprave osnutka nove SPRS predvidelo tudi štiri fokusne skupine, ki bodo vsaka iz svojega zornega kota pogledale na prostorski razvoj do leta 50. Te fokusne skupine so:

  • funkcionalna urbana območja,
  • podeželje in zelena infratsruktura,
  • prostorske možnosti za nizkoogljično družbo ter
  • gorska in obmejna območja.

SOS je bil vabljen, da imenuje predstavnike v vse štiri fokusne skupine. 6. 10. 2016 se je kot prva sestala fokusna skupina prostorske možnosti za nizkoogljično družbo.

 

< Vse aktualne novice