• Domov
  • Novice
  • Prepoved pridobivanja kapitalskih naložb javnih služb

Komisija za nadzor javnih financ DZ RS je na 31. seji, v četrtek, 2. 6. 2016 obravnavala Mnenje o javnofinančnem vprašanju glede pridobivanja kapitalskih naložb države in občin ter kapitalskih naložb pravnih oseb v njihovi lasti – Mnenje št. 450-01/15-36/1 z dne 22. 12. 2015.

Komisija je sprejela sklep:

Komisija za nadzor javnih financ predlaga Vladi in občinam, da upoštevajo nasvete in predloge, ki jih je Računsko sodišče navedlo v zaključku mnenja. Skupnost in združenji občin naj s tem seznanijo svoje članice.

V zaključku Mnenja med drugim piše:

Državi in občinam kot ustanoviteljicam gospodarskih družb pa smiselno enako predlagamo, da s spremembami ustanovnih aktov družbam v svoji (so)lasti prepovedo pridobivanje kapitalskih naložb.

Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel  je o tej problematiki spregovoril tudi na posvetu Izvajanje lokalnih javnih služb, ki je bil 31.5.2016. V svojem nagovoru je posebej izpostavil nekatere lokalne javne službe s področja turizma.  

SKLEP KOMISIJE ZA NADZOR JAVNIH FINANC DZRS

MNENJE RAČUNSKEGA SODIŠČA


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice