Pri Mreži za prostor je izšla publikacija, ki na podlagi analize uspešnih praks ter lastnih izkušenj popisuje aktivnosti za spodbujanje začasne rabe.

V številnih slovenskih mestih se pojavljajo želje po revitalizaciji mestnih središč.

Prazni prostori nižajo atraktivnost mestu, slabšajo izgled z neurejenostjo in neosvetljenostjo izložb, zmanjšujejo pritok ljudi v mesto, na račun omenjenega se znižuje splošna varnost in povečuje vandalizem, dolgoročno pa pada vrednost vsem nepremičninam v izpraznjenih mestnih jedrih.

Imeti prazen prostor je negospodarno tako za mesto kot za lastnika nepremičnine. Prazen prostor propada hitreje kot prostor v uporabi, nastajajo stroški, prazen lokal je manj atraktiven in posledično se verjetnost hitre in uspešne prodaje manjša. Prostori v (začasni) rabi pa so vzdrževani, počiščeni, urejene so izložbe, zvečer so osvetljeni in zavarovani pred vandalizmom. Lastniki so razbremenjeni obratovalnih stroškov… Lokali in njihova neposredna okolica so deležni veliko večje pozornosti, kot bi je bili sicer, predvsem pa močno prispevajo k celotni podobi ter živahnosti mesta.

Da pa bi prostori res zaživeli, je pogosto potrebno nekaj vzpodbude. V Mreži za prostor tako mestom, ki se na eni strani soočajo s problemom številnih praznih prostorov, na drugi strani pa s finančno nedostopnostjo prostorov uporabnikom, predlagamo aktivno vzpodbujanje začasne rabe prostora. Za premik iz stanja mrtvila se je kot dobrodošlo izkazalo posredovanje med lastniki praznih prostorov in njihovimi potencialnimi uporabniki. Na podlagi analize uspešnih praks ter lastnih izkušenj smo tako izdali publikacijo, ki popisuje aktivnosti za spodbujanje začasne rabe. Predstavili smo tudi primere dobrih praks in različne modele urejanja razmerij med lastniki in uporabniki, prikazali možne načine financiranja ter ključne dejavnike za uspeh naslednje uspešne zgodbe začasne rabe, morda tudi v vašem mestu.

Publikacija:

< Vse aktualne novice