Ministrstvo za javno upravo je 19.6.2019 združenjem občin, SOS, ZMOS in ZOS predstavilo predlog javnega razpisa za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4«. Po dveh neuspelih razpisih, je tretji hkrati tudi zadnja možnost za črpanje strukturnih sredstev tej finančni perspektivi. Na voljo bo 29.471.228,00 €.

Predstavniki MJU so podali naslednje ključne informacije o pripravi javnega razpisa GOŠO 4:

 • MJU bo objavil nov razpis za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije na območjih belih lis (GOŠO 4), po tem, ko sta bila predhodna razpisa (GOŠO 3 in GOŠO 3a) neuspešna.
  • Cilj je omogočiti širokopasovno omrežje na območjih belih lis.
  • Predmet razpisa bo sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bodo gospodinjstvom na območjih belih lis omogočala širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s.
  • Bele lise so posamezna gospodinjstva na območjih, kjer je bilo ugotovljeno, da operaterji ne zagotavljajo širokopasovnih omrežij, ki bi tem gospodinjstvom omogočala dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s in kjer v postopkih testiranja tržnega interesa ni bilo izraženega tržnega interesa za gradnjo takih širokopasovnih omrežij v naslednjih treh letih.
 • Zaradi usmeritev Evropske komisije bo MJU ponovilo testiranje tržnega interesa, kar bo zamaknilo objavo razpisa v jesen (prvotno je bila predvidena objava razpisa v prvem polletju).
 • Upravičenci na razpisu bodo telekomunikacijski operaterji, občine se na razpis ne morejo prijaviti.
  • Vloga občin: ni neposredne vloge občin pri razpisu, pričakuje pa se podporna vloga pri eventualni izvedbi operacij, ki bodo zagotovile širokopasovno omrežje na belih lisah, zagotavljanje brezplačne služnosti na občinskih zemljiščih, ipd.
 • Sofinanciranje za operaterje bo omejeno na največ 1.200 EUR kohezijskih sredstev na posamezno gospodinjstvo, pri čemer mora vložek zasebnika pokriti več kot 50 % upravičenih stroškov in neupravičene stroške.
  • Razpisana bodo sredstva v višini 29,5 mio EUR, od tega 18,9 mio EUR za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 10,6 mio EUR za Zahodno Slovenijo.
 • Pogoji razpisa in odprta vprašanja:
  • Po neuspelih predhodnih razpisih bo MJU spremenil nekatere pogoje razpisa s ciljem, da k sodelovanju pritegne večje število operaterjev.
  • Delež gospodinjstev, na območju belih lis, ki mora biti priključen, bo verjetno določen med 80 in 90 %, z dodatnim točkovanjem vlog operaterjev, ki se bodo zavezali k večjemu pokritju gospodinjstev.
  • TEMELJNA SPREMEMBA: Sklopi – vlagatelji morajo zagotoviti pokritost belih lis na posameznem sklopu. V preteklosti je bil en sklop enak kohezijski regiji. Tokrat se MJU nagiba k določitvi sklopov na raven posamezne občine (dokončna odločitev pa še ni sprejeta). S tem bi lahko k sodelovanju na razpisu pritegnili tudi manjše lokalne operaterje.
  • Operacije bodo operaterji morali zaključiti v roku 3 let od podpisa pogodbe, a najkasneje do oktobra 2022.
 • Za območja belih lis, kjer širokopasovno omrežje ne bo vzpostavljeno v okviru GOŠO 4, se predvideva drugi razpis GOŠO 4a.
 • Pred objavo razpisa bo predvidoma organiziran posvet na katerem bodo sodelovali tako predstavniki občin kot predstavniki operaterjev, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

Gradivo z včerajšnje predstavitve je dostopno na tej povezavi.

< Vse aktualne novice