• Domov
  • Novice
  • Pričakovana vključitev zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter zdravstvenih domov med zaščitene odjemalce

Državni svet je 9. septembra obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini (ZOP-A) na 27. izredni seji Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.
V zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini smo v Skupnosti občin Slovenije podali predlog, da je v kategorijo zaščitenih odjemalcev nujno potrebno vključiti vsaj še zavode s področja vzgoje in izobraževanja (osnovne šole in vrtci) in zdravstvene domove. S tem bi bili tudi ti zavodi upravičeni do ukrepa predpisane najvišje dovoljene maloprodajne cene zemeljskega plina za osnovne socialne službe.
Sam predlog namreč v 8. členu (117. člen Zakona o oskrbi s plini) ureja zaščitene odjemalce, t.i. osnovne socialne službe, med katere pa niso bili niso uvrščeni osnovne šole in vrtci, niti zdravstveni domovi, ki vsakodnevno oskrbujejo najranljivejše skupine populacije, ker v njih varovanci niso začasno ali stalno nastanjeni, medtem ko zavodi za prestajanje kazni zapora sodijo v definicijo osnovne socialne službe. Po razpravi Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj smo prejeli še neuradne informacije, da bo Ministrstvo za infrastrukturo z amandmaji vključilo med zaščitene odjemalce tudi vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice