Grafični prikaz kaže na prihodke lokalnih samouprav, delež celotnih javnih prihodkov in BDP za vse člane skupine ter evropsko povprečje. Iz podatkov na grafu je razvidno, da lokalne oblasti v EU povprečno igrajo bistveno večjo vlogo kot z njimi primerljive oblasti držav članic NALAS.

V Albaniji, na Kosovu in v Romuniji so skupni javni prihodki precej pod 40% BDP, kar je posledica težav pri pobiranju davkov. Medtem ko lokalne oblasti v Albaniji prejmejo zelo malo od skupne fiskalne pogače, lokalne samouprave v Romuniji in na Kosovu dobijo delež javnih prihodkov, sicer bližje normam EU. Velja povzeti, da kljub težavam z obdavčitvijo, državne oblasti Kosova in Romunije namenijo veliko pozornosti svojim lokalnim skupnostim, česar pa v Albaniji primanjkuje. Problematična iz tega vidika je tudi Bosna in Hercegovina (BiH), kjer so lokalne oblasti deležne le 3,6% BDP in 9% celotnih javnih prihodkov, kljub dejstvu, da je velikost javnega sektorja BiH bližje povprečju EU.

Graf NALASPodobno kot v Romuniji in na Kosovu, so lokalne oblasti v Bolgariji, Makedoniji in Moldaviji v celoti odgovorne za financiranje in upravljanje terciarnega izobraževanja, vključno s plačilom učiteljskih plač. V Romuniji, Moldaviji in na Kosovu gre med 20 in 25% vseh javnofinančnih prihodkov lokalnim oblastem (oziroma 7,6 – 9,5% BDP), kar je znova blizu evropskega povprečja, medtem ko v Bolgariji in Makedoniji prejmejo približno 15% vseh javnofinančnih prihodkov oziroma 6% BDP. To jasno kaže, da so lokalne oblasti v Bolgariji in Makedoniji deležne premajhnega financiranja s strani države na splošno in konkretno znotraj terciarnega izobraževanja, zaradi česar ne izpolnjujejo svojih obveznosti v okviru Evropske listine lokalne samouprave.

Stanje v drugih delih regije je težje oceniti. Lokalne oblasti v Turčiji, Sloveniji, RS (BiH), Srbiji, Črni gori in na Hrvaškem imajo prihodke med 5,3 in 7,0% BDP, kar predstavlja 14 – 18% javnih prihodkov in pomeni nizko stopnjo v primerjavi s standardi EU.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice