• Domov
  • Novice
  • Primerjalna analiza izvajanja GJS varstva okolja za leto 2019

Inštitut za javne službe je pripravil  primerjalno analizo izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2019. S primerjalno analizo se analizira izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, oskrba s pitno vodo ter službe ravnanja z odpadki), ki se izvaja od leta 2014 na podlagi odločitve Zbornice komunalnega gospodarstva.

Namen izvedbe je analizirati podatke o ključnih pogojih in stroških izvajanja posamezne gospodarske javne službe varstva okolja za posamezna podjetja, kot občinam zagotoviti ustrezno strokovno podlago za presojo učinkovitosti izvajanje javnih storitev.

Občine lahko tako na podlagi izdelane analize presodijo ustreznost posameznih cen, oziroma lahko občine pridobijo primerjavo cen s skupin s primerljivih območij.

Vabljeni tudi na PREDSTAVITEV STROKOVNE PODLAGE ZA PRESOJO UPRAVIČENIH STROŠKOV IZVAJALCA OBČINSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA.

Na spodnjih povezavah (s klikom na primerjalno analizo za posamezno področje izvajanje GJS varstva okolja) se nahaja celotno besedilo primerjalnih analiz za leto 2019.

 

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice