• Domov
  • Novice
  • Primerna poraba, dohodnina, finančna izravnava in sredstva za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2022 in 2023 – spremenjeni podatki

Dne 1. 12. 2021 je Direktorat za proračun Ministrstva za finance objavil spremenjene podatke o izračunih primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2022 in 2023. Podrobne podatke najdete na POVEZAVI.

V 58. členu ZIPRS2223 je povprečnina za leto 2022 določena v višini 645,00 eura in za leto 2023 v višini 647,00 eura.

Skupna primerna poraba občin, izračunana na podlagi določenih povprečnin, znaša 1.324.874.996 eurov za leto 2022 in 1.328.983.135 eurov za leto 2023.

Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, za leto 2022 ne zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev, za leto 2023 pa ocena razpoložljive dohodnine zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev. Zato bodo določene občine (148 občin) v letu 2022 upravičene do finančne izravnave iz državnega proračuna v skupni višini 4.212.454 eurov. V letu 2023 izplačila občinam iz naslova finančne izravnave iz državnega proračuna niso predvidena.

Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občinam, na podlagi 59. člena ZIPRS2223, za obe proračunski leti zagotovijo v višini osmih odstotkov skupne primerne porabe občin v posameznem letu ter tako za leto 2022 znašajo 105.990.000 eurov in 106.318.651 eurov za leto 2023.

Celotno besedilo dopisa Ministrstva za finance lahko preberete na POVEZAVI.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice