• Domov
  • Novice
  • Primerna poraba, dohodnina in finančna izravnava za leto 2015

1. avgusta je začela veljati novela Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015. Z novelo je povprečnina določena za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2015, določena v višini 519,00 EUR. Spremenjeni izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za v omenjenem obdobju za leto 2015 je objavljen tukaj.

Ministrstvo za finance sporoča, da je potrebno pri pripravi rebalansov občinskih proračunov za leto 2015 upoštevati podatke o dohodnini in finančni izravnavi iz stolpcev 16 oz. 17 tabele. poleg skupnih nakazil pa so v stolpcu 20 navedeni tudi zneski primerne porabe za leto 2015.

Obenem vas tudi obveščamo, da je v drugi polovici avgusta predviden tudi pričetek pogajanj o višini povprečnine za leto 2016 med reprezentativnimi združenji občin in Vlado RS. Tako bo predhodni izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave znan predvidoma v drugi polovici septembra.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice